MATERIÁL TRIARM MINERAL DESIGN

MINERAL DESIGN v nové podobě 3D je určen zejména pro novostavby či rekonstrukce šikmých střech se stávající krytinou z asfaltových pásů, šindelů či eternitové krytiny.

Barevný minerální posyp vytváří trojrozměrný dojem tradiční taškové krytiny např. prejzové, římské nebo bobrové tašky.

Užitkové vlastností izolačního pásu MINERAL DESIGN (nízká hmotnost, dlouhá životnost, vodotěsnost, a v neposlední řadě i design) spolu se snadnou a rychlou pokládkou ukazují, že asfaltový pás může plně nahradit tradiční střešní krytiny zejména v případech rekonstrukcí nebo když nemůže být překročeno maximální povolené zatížení konstrukce střechy.